โครงการ “ทำบุญตักบาตรประจำเดือน”

โครงการ “ทำบุญตักบาตรประจำเดือน” โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดตระพังจิก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 พ.ค – 1มิ.ย 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตรัง

  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตรัง ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)

Read more