ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

พบกับเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
– Google Web
– Google Bookmark
– ฐานข้อมูล Web of Science , Proquest Dissertation & Thesis ,ProQuest ABI Inform, Gale Onefile ,Emerald, Springer และ ACM

#ด่วน รับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนร่วมอบรมฟรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077913336 หมายเลขภายใน 5801
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่