ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขยายเวลาเรียนในภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 สอบปลายภาค 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน

Read more

มรส.ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ เชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีรวมใจทำดอกไม้จันทน์

ภาพเป็นข่าว… ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทางช่อง nbt สุราษฎร์ธานี เพื่อเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีรวมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ใน”โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมใจทำดอกไม้จันทร์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์” ณ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก

Read more

นศ. มรส. ภาค กศ.บท. ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ น้อมรำลึกพระคุณครู “ผู้มีความกตัญญูกตเวทีมีแต่ความเจริญ…เน้นสร้างคนดีสู่สังคม”

                                                   

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.45 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ด้วยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.45 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84

Read more

สัปดาห์วิชาการ คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 18 – 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2560 รับฟังการบรรยายพิเศษ ” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์

Read more